אישור תקינות מערכת כיבוי אש

מהי מערכת כיבוי אש?

אישור תקינות מערכת כיבוי אש – מכלול רכיבים ונהלים, אשר יחד נותנים מעטפת לניטור, גילוי והתרעה, ופעולות לכיבוי אש ודליקות.

מערכת כזו כוללת רכיבים כגון גלאי עשן, משחררי מעצורי דלתות אש, מדפי עשן, ספרינקלרים, ציוד כיבוי אש  ועוד. שילוב רכיבים תקינים, יחד עם נהלי בדיקה והפעלה, יבטיחו התמודדות מהירה ויעילה עם אירוע של שריפה.

אישור תקינות מערכת כיבוי אש

אישור תקינות מערכת כיבוי אש ניתן לאחר בדיקת שמערכת כיבוי אש כוללת מרכיבים, כפי שנדרשו, ואושרו לבסוף על ידי מפקח מטעם נציבות כיבוי והצלה אישור זה הינו אישור כיבוי אש לעסק (אישור כיבוי אש לעסק).

כחלק מתהליך האישור, כל מרכיב במערכת צריך להיות תקין.
תקינות הרכיבים נבדקת אמנם על ידי מפקח מטעם נציבות כיבוי והצלה, אבל חלק מתהליך האישור כולל התבססות על דוחות תחזוקה ותקינות למרכיבי המערכת, כפי שהוצאו על ידי הגורמים שהוסמכו לכך.

אישור תקינות מערכת כיבוי אש

תקינות מרכיבי מערכת כיבוי אש

מרבית מרכיבי מערכת כיבוי האש מחויבים לעמוד בתקינה, ובבדיקות תקופתיות לאישור תקינותם.

כאשר ניתן אישור תקינות למרכיב במערכת, מפורטים בו הן התקן בו עומד המרכיב, והן העובדה שהמרכיב נבדק על ידי בודק מוסמך לנושא, ונמצא תקין.

דוגמאות למרכיבי מערכת כיבוי אש והתקן בו הם עומדים

ספרינקלרים – מתזים (זקיפים), אלו מערכות קבועות לריסוס מים במקרה שריפה.
תקן ישראלי 1928(
ת”י) מתייחס באופן כללי מערכות לכיבוי אש במים: בקרה,בדיקה ותחזוקה. הוא קובע את דרישות המינימום לבחינות תקופתיות, לבדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים: מערכות מתזים, זקפים, זרנוקים, מערכות קבועות לריסוס מים ומערכות מים-קצף.
התקן מגדיר כי רק בודק שעבר הסמכה מאושר לבדוק מערכות אלו (ספרינקלרים).

גלאי עשן – ת”י 1220 חלק  5 עוסק בסוגים השונים של גלאי עשן עצמאיים, והנדרש מהם כדי לעמוד בתקן(ת”י 1220). בהתאמה התקן מפרט בדיקות לאישור תקינותם.

רשת מים – תקינות מערכת המים הכרחית  לפעולת מערכות כיבוי האש הנמצאות במתקנים.
חובה לאתר האם ספיקת המים עונה לדרישות, האם אם ישנם צינורות סתומים, באיזו רמה חלה סתימה ומהו מקדם החיכוך בצינור עצמו.

בדיקת אופיין רשת מים נועדה כדי לקבוע תקינות לחץ מים וספיקת מים לפי מדדים שנקבעו על ידי שירותי הכבאות וההצלה.
בדיקת אופיין רשת מים מבוצעת בסביבת מערכת כיבוי האש ובאופן מקצועי מודדת את לחצי המים אשר מוזרמים.

בדיקות חשובות עבור אישור תקינות מערכת כיבוי אש

נדרש  לבצע בדיקת אופיין רשת מים אחת ל – 5 שנים עבור מערכת כיבוי האש.
בנוסף, יש לבצע בדיקת לחץ מים וספיקת מים מקיפה במטרה לענות על הצרכים והדרישות של מערכת ההידרנטים ומערכת
ספרינקלרים המותקנים במבנה המדובר.
הבדיקה תכלול מדידת לחצי מים, כמות אספקה, תקינות משאבות לחץ מים ועוד. מעבדה מוסמכת או חברה מתחזקת אשר הוסמכה לכך רשאית לבצע את הבדיקה.

מטף כיבוי אש – ת”י 129 מגדיר תחזוקת מטף מטלטל. בדיקה זו תבוצע על ידי מי שהוסמך לכך.

לחברתנו הסמכות וציוד מתקדם לבדיקות מקיפות למרכיבי מערכת כיבוי אש, ואנו מספקים שרות שיפוץ מטפים, תחזוקה תקופתי ומתן אישורי תקינות מערכת כיבוי אש ועמידה בתקן.

מגוון רחב של פתרונות גילוי וכיבוי אש

לשיחת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

התקשרו לייעוץ חינם