תקן 1220 – התקן הישראלי

תקן 1220 – מהו תקן של מכון התקנים?

מכון התקנים הישראלי(מת”י) הוא גוף סטטוטורי הפועל על פי הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים משנת 1953(מכון התקנים)

חלק מפעילותו של המכון היא בתחום התקינה והכנת התקנים כדי הגנה על הצרכן מפני מוצרים פגומים, הבטחת בטיחותו ובריאותו, שמירה על איכות הסביבה ופישוט תהליכים לשיפור התקשורת בין הספק ללקוח.

התקן הישראלי הוא מסמך המפרט דרישות טכניות החלות על מוצר, או על שירות, או על תהליך, כדי שיתאימו לייעודם. כן דן התקן בתכונות המוצר, השירות או התהליך (ציוד כיבוי אש).
את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה, המפעיל לשם כך מאות וועדות טכניות, בהן חברים אלפי נציגים מכל מגזרי המשק והחברה.

מהו תקן מערכות גילוי אש 1220?

תקן ישראלי 1220 הינו תקן רשמי ומחייב, המקיף היבטים רבים הנוגעים למערכות גילוי אש על מכלול מרכיביהן, התקנה, תחזוקה ותפעול שוטף.

בשל היקפו הנרחב של התקן , התקן מורכב למעשה ממספר חלקים, שיחד מכסים את כלל ההיבטים הקשורים למערכות גילוי אש (אישור תקינות מערכת כיבוי אש).


תקן 1220 – פירוט על החלקים 

חלק 1 – מפרט אודות גלאי אש ועשן, גלאים המיועדים לשחרר מעצורי דלתות, גלאים עצמאיים ומשולבים, גלאים לשימוש ביתי לשימוש תעשייתי ועוד.

חלק 2 – מערכות גילוי אש: יחידות בקרה, מתאר את המוצרים השונים הנחוצים כדי ליצור מערכת התרעת אש, וכן את השימוש שנועד לכל אחד מהם .ואת אופן התקנתם.

חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות , פרוט אזורי גילוי, התראות שווא, תקשורת ליחידת כיבוי אש ומערכות חיוג.

חלק 4 – גלאי עשן עצמאיים. ניתן פירוט לגלאים המופעלים כיחידה או כקבוצה בודדת והמיועדים להגנה בחללים פתוחים בתוך מבני מגורים, אבל גם במקומות כגון ספינות נופש, קרוונים ועוד. 

חלק 5 – התקנים לאיתות ידני לשימוש במערכות גילוי אש, שהם מכלולים מכניים ומגעים חשמליים,המיועדים להעברת אותות לאחר הפעלה ידנית. התקנים אלו מיועדים להתקנה בתוך מבנים שקיימת בהם אטמוספרה נפיצה.

חלק 6 – מתמקד בתחזוקה וביצוע בדיקות תקופתיות למערכות גילוי אש. יש לתחזק באופן שוטף מערכות אלו (גלאים, רכזות ופיקוד מרחוק) באמצעות בדיקות תקופתיות. תחזוקה זו תבוצע ידי מתחזק מוסמך לביצוע בדיקות תחזוקה של מערכות לגילוי אש (מטפים לכיבוי אש).

חלק 7 – התקנים לאיתות חזותי להתקנה בתוך מבנה או מחוץ למבנה.
הם מהבהבים ומשמשים לאזעקת אש או לאיתות חירום במצב הפעלה ציבורי  או במצב הפעלה פרטי .

 

הכרת כלל חלקי תקן ישראלי 1220, ופעולה בהתאם להנחיות והתהליכים שהוא מכיל,  הינה חובה מהיות התקן רשמי. נדרש גם שימוש במכשור מיוחד הבודק את תקינותם של מערכת גילוי העשן, מערכת האזעקה, מערכת הכיבוי, הרכיב האחראי על ניתוק חשמל ומיזוג בעת שריפה ומפוחי האוויר. הבדיקה מוודאת שכל מערכת פועלת היטב, ושהמערכות מסונכרנות אחת עם השנייה לקבלת תגובה מערכתית מהירה.
ביצוע הבדיקות על ידי איש תחזוקה שהוסמך ייעודית לנושא זה מבטיחה את אמינות וזמינות המערכות בעת שתידרשנה לפעולה.

תקן 1220 - התקן הישראלי

מגוון רחב של פתרונות גילוי וכיבוי אש

לשיחת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

התקשרו לייעוץ חינם